Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji

Dne 21.10.2022 objavil Peter Rušnik

Obveščamo vse prebivalce občine Mozirje in Rečica ob Savinji, da organiziramo zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za občino Mozirje in občino Rečica ob Savinji.


Akcija bo potekala v SOBOTO, dne 22.10.2022.
Za občino Mozirje na ZC Loke – Mozirje od 8.00 do 12.00 ure.
Za Rečico ob Savinji pred občinsko zgradbo od 7.30 do 9.30 ure in na ZC Loke – Mozirje od 8.00 do 12.00 ure.
Med letom lahko vse naštete nevarne gospodinjske odpadke oddate na ZC Loke – Mozirje.


MED NEVARNE GOSPODINJSKE ODPADKE SPADAJO:
odpadne barve, odpadna olja, akumulatorji, odpadna zdravila, škropiva, laki, lepila, kiti, kozmetični izdelki, kisline, čistila, fluorescentne cevi, elektronska oprema, baterije,…

Glede na to, da gre za zbiranje posebnih odpadkov, ki imajo svoj način skladiščenja, občane prosimo, da se držijo dogovorjenega razporeda in ure pobiranja.

Letak


PREKLIC UKREPOV VARČEVANJA S PITNO VODO

Dne 26.09.2022 objavil Andrej Kladnik

Uporabnike pitne vode na vseh javnih vodovodnih sistemih v upravljanju JPK Mozirje obveščamo, da se preklicuje ukrep varčevanja s pitno vodo objavljen 19.08.2022.

Narava nas vse skozi uči in opozarja… Ne glede na preklic varčevanja apeliram na vse uporabnike k odgovorni uporabi pitne vode. Je že res, da je voda sicer obnovljiv, a je hkrati tudi zelo krhek vir. Upam, da je to sušno leto bilo za vse nas uporabnike zadostna šola, da le te ni v izobilju in v neomejenih količinah. Naloga nas vseh je, da na  vodo v naravi pazimo in jo s svojimi premišljenimi dejanji poskušamo prihraniti in ohraniti v čim boljši kakovosti, že za nas same, kakor tudi za naslednje rodove.

Dejstva, ki naj nam dajo misliti:

Voda prekriva 71 % zemeljskega površja, ostalih 29 % pa predstavlja kopno. Kar 97,5 %  vse vode na Zemlji je slane, od preostalih 2,5 % sladke vode pa je 70 % zamrznjene v polarnih ledenih prostranstvih. Preostalih 30 % sladke vode pa je prisotne v obliki rek, jezer, vlage v zemlji in podtalnice. Manj kot en odstotek vse sladke vode na svetu pa je na voljo človeštvu za uporabo. Zato spoštujmo vodo in jo ohranjajmo kot poseben zaklad. S svojim ravnanjem bodimo zgled najmlajšim, ker le ozaveščeni lahko vzajemno zavarujemo zaklad, ki nam ga je dala narava – čisto vodo.

Hvala spoštovani uporabniki za vašo potrpežljivost in razumevanje v obdobju varčevalnih ukrepov in en velik Hvala, vsakomur, ki skupaj z nami »mislite zeleno« in nas spremljate na poti k odgovorni ter trajnostno naravnani družbi.


Zapora Aškerčeve ceste – odvoz smeti

Dne 31.08.2022 objavil Peter Rušnik

Spoštovani!

Zaradi zaprtja ceste na Aškerčevi ulici, Mozirje, bo smetarskemu vozilo onemogočen dostop do vaših zabojnikov za odpadke. Prosimo vas, da si prevzemno mesto uredite na dostopnem mestu, zgoraj ali spodaj ulice (priloga-slika).

Skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mozirje, morajo uporabniki po 9. členu zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ustreza funkcionalnim, estetskim, higienično-tehničnim ter požarnovarnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.

Prav tako, pa morajo povzročitelji v času odvoza zabojnikov za odpadke, zabojnik pripeljati iz zbirnega mesta na prevzemno in ga po izpraznitvi vrniti nazaj (15.člen Odloka).

Režim se upošteva do nadaljnjega.

JP Komunala d.o.o., Mozirje


PONOVEN POZIV K SKRAJNEMU VARČEVANJU IN RACIONALNI PORABI PITNE VODE – Vsa oskrbovalna območja v upravljanju JPK Mozirje – KRITIČNO STANJE LJUBNO IN V RADMIRJE

Dne 19.08.2022 objavil Andrej Kladnik

Spoštovani uporabniki Javnih vodovodnih sistemov v upravljanju JPK Mozirje, predvsem uporabniki Ljubnega in Radmirja kjer je stanje resnično KRITIČNO!!!
Zaradi ekstremno dolgega sušnega obdobja, z zanemarljivimi količinami padavin in posledično močnega zmanjšanja izdatnosti vodnih virov in celo presahnitve nekaterih od teh, ponovno pozivamo k SKRAJNEMU varčevanju!
Predvsem na omenjenih območjih bomo v nasprotnem primorani uvesti redukcije z občasnim zapiranjem!!!
Iz našega telemetrijskege nadzora pretokov in porabe je jasno razvidno, da se dosedanji ukrepi niso kaj dosti upoštevali, kar pa je pripeljalo do situacije, ko bomo kot upravljalci javnih VS primorani poseči po omenjenih skrajnih ukrepih, saj enostavno v boju z naravo in vsem našim trudom ter možnimi resursi postajamo nemočni za zagotavljanje normalne oskrbe…
Tudi na vas spoštovani uporabniki apeliramo, da budno spremljate okolico, opozarjate morebitne kršitelje ob neustrezni uporabi in javljate morebitna puščanja ter sume na okvare. Prav tako pa prosimo, da preverite svoje interne inštalacije in vodomere.

STROGO PREPOVEDANO Z VODO IZ JAVNEGA VODOVODNEGASISTEMA JE:
pranje dvorišč in avtomobilov,
polnjenje bazenov,
zalivanje zelenic in vrtov,
druge nenamenske in ne nujne uporabe.

Ukrepi veljajo do preklica, spoštovanje ukrepov pa bo po potrebi preverjalo medobčinsko redarstvo.
Varčevalni ukrepi bodo v veljavi vse do normaliziranja izdatnosti vodnih virov. Preklic ukrepov bo objavljen na spletni strani JPK Mozirje.

Nekaj osnovnih nasvetov za varčevanje s pitno vodo:
po vsaki uporabi vode dobro zapremo pipo,
redno kontrolirajmo in preverjamo svoje vodomerne števce
preverjajmo delovanje pip in WC količkov za vodo in vodomerne števce,
pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajmo samo, ko sta polna posode oziroma perila,
skrajšamo čas tuširanja,
med umivanjem zob, miljenjem rok, britjem in šamponiranjem zapirajmo pipo,
ponovno uporabimo vodo, ki smo jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa (npr. za zalivanje lončnic, vrta …),
pralni ali pomivalni stroj prižgemo šele, ko je poln in uporabljamo varčne programe,
dvorišča pometemo, ne pomivamo jih z vodo oz. tlačnimi čistilci.

JPK Mozirje se vam zahvaljujemo za razumevanje in prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov.


ZAPORA CESTE – JP 782031 (Žlabor – Krajnik)

Dne 29.07.2022 objavil Peter Rušnik

Spoštovani!

Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo v občini Nazarje dne 30. 7. 2022 med 7:00 in 17:00 kratkotrajna popolna zapora občinske ceste JP 782031 (Žlabor – Krajnik), zaradi sečnje in odstranitve lipe.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

JP Komunala d.o.o. Mozirje